CZ EN RU RO
Mach drůbež logo

Istoric

La trei ani de la evenimentele din noiembrie 1989, Ing. Jiří Mach a înființat în Litomyšl o companie care a devenit una dintre cele mai de succes întreprinderi agricole din Republica Cehă în decursul unui sfert de secol de existență. De la început, compania Mach – incubatoare de pui Litomyšl s-a specializat în principal în producția de pui de carne broiler de o zi. Din 2003, este înregistrată la Tribunalul Regional din Hradec Králové sub numele de Mach drůbež, a. s.

Jiří Mach a continuat lunga tradiție de familie începută de František Mach care a început să se dedice creșterii păsărilor de curte în anii douăzeci ai secolului trecut. În 1927, și-a înființat primul incubator în Kosoř, lângă Praga. Cu trecerea anilor, și-a mutat afacerea în Křinice u Broumova, unde s-a ocupat de creșterea găinilor ouătoare din rasa leghorn. Afacerile le-a putut continua doar până la începutul anilor cincizeci. Atunci, a fost declarat chiabur de regimul comunist și încarcerat.

În cele din urmă, în ciuda diferitelor obstacole pe care a trebuit să le depășească, și nepotul său, Jiří Mach a început să se dedice creșterii păsărilor la întreprinderea de stat din Broumov. A lucrat acolo până în 1968, când a câștigat postul de șef al incubatorului Xaverov din Litomyšl. În 1980 însă, a fost dat afară de noul director al centrului din Pardubice. A dobândit experiență suplimentară în creșterea păsărilor de curte ca zootehnist la ferma de stat din Svitavy, unde s-a ocupat, printre altele, și de creșterea bovinelor de carne. În 1989, a devenit independent și a început să lucreze în calitate de consultant specializat pentru fermele din apropiere. În 1992, ca parte a unei privatizări mari, a achiziționat sediul fostei fabrici Xaverov din Litomyšl, punând astfel bazele viitoarei sale afaceri.

Sediul companiei este situat într-o clădire istorică, reconstruită, care a fost construită în jurul
anului 1660 ca fermă expozițională de către Maria Klara de Dietrichstein, prima soție a proprietarului de atunci al domeniului Litomyšl, Jan Fridrich de Trautmannsdorf.

Clădirea a fost numită Rosenstein, după trandafirii Trautmannsdorf de pe fațadă.
Astăzi, această clădire monument cultural este cunoscută sub numele de Curtea Contesei.