CZ EN RU RO
Mach drůbež logo

Sponzorství

Sponzoring – podpora Litomyšle a jejího okolí

Firma dlouhodobě sponzoruje různé – především litomyšlské – charitativní, sportovní
či kulturní aktivity. V kulturní sféře byla velmi významná například podpora, kterou
Jiří Mach poskytl litomyšlskému malíři Bohdanu Kopeckému. Ten díky němu navštívil
v letech 1994 a 1997 Havajské ostrovy, kde vytvořil řadu výtvarných cyklů, jimiž obohatil
současnou českou krajinomalbu. V roce 2016 pak podnikatel nemalým finančním darem
přispěl ke vzniku knihy Vladyka z Bídy. Malíř a Litomyšlan Bohdan Kopecký.

Jiří Mach byl donátorem skleněné plastiky nazvané Sloup s odraznou plochou, jíž
pro nově zrekonstruovaný chrám Nalezení sv. Kříže vytvořil v roce 2014 světoznámý
umělec Václav Cigler ve spolupráci s Michalem Motyčkou. O dva roky později se stal
také mecenášem Svatého Václava, největšího ze tří nových zvonů téhož chrámu, který
daroval městu Litomyšl.

Od roku 2016 je MACH DRŮBEŽ A.S., oficiálním partnerem Smetanovy Litomyšle,
druhého nejstaršího a zároveň největšího hudebního festivalu v České republice.
V oblasti sportu firma mimo jiné sponzorovala výstup týmu českých a slovenských
horolezců na Mount Everest v roce 2007. Dlouhodobě je také sponzorem sportovních
klubů, spolků a v neposlední řadě také Litomyšlské nemocnice.