CZ EN RU
Mach drůbež logo

Rozvoj firmy

Rozvoj a směřování firmy

V průběhu let Jiří Mach v České republice koupil, zrekonstruoval a nyní provozuje celkem
25 farem (včetně svého sídla v Litomyšli). Velmi důležitým krokem pro rozvoj podniku
bylo vybudování komplexního provozního řetězce na Slovensku, který v současnosti
čítá sedm farem s líhněmi.V České republice se nyní firma podílí na trhu s jednodenními brojlerovými kuřaty
přibližně 30 %, přičemž na Slovensku má na trhu dominantní postavení s více než 62 %.

Rodinný podnik řízený Jiřím Machem představuje v současnosti největší a nejmodernější
komplex líhní v České a Slovenské republice. Zároveň splňuje nejnovější
evropské standardy. Během své pětadvacetileté existence prošel dynamickým rozvojem
a zvýšil kapacitu líhní z původních 200 tisíc na současné tři miliony 200 tisíc kuřat týdně,
kapacita farem pak ročně vzrostla až na dva miliony kusů slepic a produkce násadových
vajec na 280 milionů kusů.
V roce 2017 rozšířila společnost MACH DRŮBEŽ činnost o farmy na výkrm kuřat, ve kterých bude možné sledovat kvalitu vlastních jednodenních brojlerových kuřat. V budoucnu chce tento trend nadále rozvíjet.

Strategie a marketing

Hlavním cílem firmy je neustálé zvyšování produkce a kvality vylíhnutých kuřat, a tím
i navyšování podílu na domácím trhu a exportu České republiky. Proto se snaží zdokonalovat
všechny prvotní i druhotné výrobní procesy tak, aby na základě nejlepších dostupných
technik (BAT) splňovala nejnovější požadavky pro chov drůbeže. Spokojenost
zákazníků zajišťuje každoročním školením svých pracovníků či pořádáním odborných seminářů
pro klienty v součinnosti s dodavateli rodičů. Také se ve spolupráci s Výzkumným
ústavem veterinárního lékařství v Brně aktivně zapojuje do výzkumu. Poskytuje i odborný
servis a konzultace prostřednictvím školených zástupců a veterinářů.