CZ EN RU RO
Mach drůbež logo

Rozvoj firmy

Rozvoj a směřování firmy

V roce 1992 začal Jiří Mach budovat firmu MACH DRŮBEŽ A.S., která v České republice
nyní provozuje celkem 25 farem (včetně svého sídla v Litomyšli). Velmi důležitým krokem
pro rozvoj podniku bylo vybudování komplexního provozního řetězce na Slovensku,
který v současnosti čítá sedm farem s líhněmi. V České republice se firma nyní podílí
na trhu s jednodenními brojlerovými kuřaty přibližně 35 %. Dominantní postavení má také na Slovensku.

Rodinný podnik řízený Richardem Machem představuje v současnosti jeden z největších
a nejmodernějších komplexů líhní v České a Slovenské republice. Zároveň splňuje nejnovější
evropské standardy. Během své více než třicetileté existence prošel dynamickým rozvojem
a zvýšil kapacitu líhní z původních 200 tisíc na současných 2,5 mil. kuřat týdně,
kapacita farem pak ročně vzrostla až na 2,1 mil. kusů slepic a produkce násadových
vajec na 300 milionů kusů.

V roce 2023 firma opět rozšířila činnost o vlastní výkrmové farmy, v nichž sleduje
kvalitu vlastních jednodenních brojlerových kuřat. V budoucnu chce tento trend nadále rozvíjet.

Strategie a marketing

Hlavním cílem firmy je neustálé zvyšování produkce a kvality vylíhnutých kuřat, a tím
i navyšování podílu na domácím trhu a exportu České republiky. Proto se snaží zdokonalovat
všechny prvotní i druhotné výrobní procesy tak, aby na základě nejlepších dostupných
technik (BAT) splňovala nejnovější požadavky pro chov drůbeže. Spokojenost
zákazníků zajišťuje každoročním školením svých pracovníků či pořádáním odborných seminářů
pro klienty v součinnosti s dodavateli rodičů. Také se ve spolupráci s Výzkumným
ústavem veterinárního lékařství v Brně aktivně zapojuje do výzkumu. Poskytuje i odborný
servis a konzultace prostřednictvím školených zástupců a veterinářů.