CZ EN RU RO
Mach drůbež logo

ISO

V roce 2002 firma získala certifikáty Systému managementu kvality a podle norem EN ISO 9001:2016 a EN ISO 14001:2016 zavedla a používá systém environmentálního managementu. V roce 2015 získala certifikát Systém managementu hospodaření s energií podle ISO 50001:2016.
Pro zajištění požadovaných standardů kvality považuje firma za důležité každoroční obhajování certifikátů a plnění zásad Správné zemědělské praxe, včetně aktualizace IPPC (integrované ochrany a omezování znečištění).

 

POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU SPOLEČNOSTI MACH DRŮBEŽ a.s. NA OBDOBÍ 2017 – 2019